Το παιχνίδι δεν πάει διακοπές!!!

Το παιχνίδι δεν πάει διακοπές!!!

Τα σχολεία έχουν σταματήσει και τα παιδιά ξεκουράζονται μέσα σε καλοκαιρινές εικόνες, είτε αυτές περιέχουν βουτιές και ταξίδια, είτε δροσιά μέσα στο σπίτι και βόλτες στη γειτονιά και τη πόλη. Έχουν χαιρετήσει προσωρινά τη μάθηση μέσω των σχολικών βιβλίων και ακολουθούν τον δρόμο του παιχνιδιού! 

Έχουμε συνειδητοποιήσει άραγε ως ενήλικες τη σημαντικότητα και τα οφέλη του παιχνιδιού στην ανάπτυξη των παιδιών; Για να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε όλα όσα προσφέρει αρκεί να παρατηρήσουμε τα παιδιά και να αποκωδικοποιήσουμε τις ενέργειές τους. 

Photo by: senjuti-kundu-JfolIjRnveY-unsplash

Τα αναπτυξιακά στάδια του παιχνιδιού είναι τα εξής:

  1. Αισθητηριακό – εξερευνητικό:  οι αισθήσεις είναι το μέσο του παιδιού για να γνωρίσει το κόσμο. Προάγει τη γνώση και την ανοχή του ανθρώπου σε υφές, οσμές κλπ.
  2. Πρώιμο λειτουργικό: το παιδί είναι σε θέση να αναγνωρίσει τη λειτουργία των αντικειμένων και να τα χρησιμοποιήσει αναλόγως, χωρίς όμως να σημαίνει πως θα τα συνδυάζει όλα σωστά.
  3. Κατασκευαστικό: στην ουσία γνωρίζει το πως χρησιμοποιούνται τα τουβλάκια και τα συναφή με αυτά παιχνίδια και δημιουργεί δικούς του κόσμους.
  4. Ανεπτυγμένο λειτουργικό: το παιδί είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει κατάλληλα με κυριολεκτικό τρόπο όλα τα αντικείμενα και να τα συνδέσει μεταξύ τους. Ένα παράδειγμα είναι το κουκλόσπιτο, το κάστρο κλπ.
  5. Συμβολικό: μεγαλώνοντας και αναπτύσσοντας το λεξιλόγιο του, ένα παιδί μπορεί να ξεκινήσει να σκέφτεται λίγο πιο αφηρημένα τις έννοιες και αυτό να το χρησιμοποιήσει στο παιχνίδι του. Έτσι ένα στρογγυλό αντικείμενο μπορεί να γίνει τιμόνι και ένα μακρύ μαξιλάρι αλογάκι.
  6. Φαντασίας / Ρόλων: το παιδί θα δοκιμάσει νέες ιδιότητες, θα παίξει θέατρο και θα μεταφέρει ολόκληρα συμβάντα είτε πραγματικά είτε φαντασίας μέσω του παιχνιδιού. Και όλο αυτό είναι αστείρευτο καθώς γίνεται πλούσιο λόγω του ότι έχουν παρέλθει όλα τα προηγούμενα αναπτυξιακά στάδια όπως χρειάζεται.

Ένα παιδί δεν περνά από το ένα στάδιο στο άλλο με στείρο τρόπο αλλά μετουσιώνοντας ό,τι έχει ανακαλύψει σε μια βάση για ανάπτυξη και εξέλιξη.

Παρατηρείστε τα παιδιά!

Ακολουθήστε τα στο ταξίδι τους!

Προσθέστε, όταν έχετε τη προσοχή τους, κάτι που θέλετε εσείς να μάθουν!

Photo by: katherine-hanlon -unsplash

Κάντε τα να νιώσουν σημαντικά στα μάτια σας και ασφαλή να εξελίσσονται δίπλα σας!