Η συνταγή του Αριστοφάνη

Η συνταγή του Αριστοφάνη

Ο Αριστοφάνης (445 π.Χ. - 386 π.Χ.) ήταν Αθηναίος σατιρικός ποιητής του 5ου αιώνα π.Χ.. Ο Αριστοφάνης είναι, μαζί με τον Εύπολι και τον Κρατίνο, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της περιόδου της αρχαίας αθηναϊκής κωμωδίας που χαρακτηρίζεται ως «αρχαία κωμωδία»  και ο μοναδικός, του οποίου σώζονται ακέραια έργα, με εξαίρεση τον Μένανδρο του οποίου σώζεται ακέραιο μόλις ένα έργο. Κατά τον 5ο αιώνα π.Χ., συνέγραψε 46 κωμωδίες Από αυτές σώζονται 11 ακέραιες, ενώ παραδίδονται 924 αποσπάσματα.

Ο Αριστοφάνης λοιπόν στο έργο του «Εκκλησιάζουσες» (στ. 1169 – 1175) που το έγραψε το 392 π.Χ. (μόλις δηλαδή 2414 χρόνια πριν) φρόντιζε για την κορμάρα μας και προτείνει ένα «εύκολο» αρχαίο φαγητό. Και σε αυτό ίσως οφείλεται το γεγονός που σε όλες οι γραφές , απεικονίσεις σε αγγεία, αγάλματα , πουθενά δεν καταγράφεται ή αναφέρεται ή απεικονίζεται παχουλός (σικ! Παχύσαρκος εννοώ) άνδρας ή γυναίκα. 

Σήμερα λοιπόν προτείνω να φτιάξετε το παρακάτω φαγητό που προτείνει ο Αριστοφάνης. 

Η συνταγή είναι απλή και κατανοητή φυσικά. 

Διαβάστε τη και φτιάξτε την. 

Λεπαδοτεμαχοσελαχογαλεοκρανιολειψανοδριμυποτριμματοσιλφιοτυρομελιτοκατακεχυμενοκιχλεπικοσσυφοφαττοπεριστεραλεκτρυονοπροκεφαλιοκιγκ

λοπελειολαγωοσιραιοβαφητραφαλοπτερυγών.

Να ξέρετε πως το  φαγητό αυτό αποτελείται από 27 συνθετικά και περιλαμβάνει 78 συλλαβές και είναι ασφαλώς η μεγαλύτερη λέξη της ελληνικής γλώσσας.

Καλή σας επιτυχία. 

Κeep going and don’t shoot the Chef !!!!

Υ.Γ.. Μόλις το φτιάξετε, στείλτε μου ένα ταπεράκι. Θα έχω πάρει τα βουνά (να φέρω ρίγανη) και θα το εκτιμήσω ιδιαιτέρως.