Ο Μπάμπης Μπιλίνης για την εκδήλωση της Μεσοποταμίας

Ο Μπάμπης Μπιλίνης για την εκδήλωση της Μεσοποταμίας

Ανοιχτή συνέλευση της κίνησης πολιτών Μοσχάτου "Μεσοποταμία" για τον κίνδυνο πλημμυρών. 
"Ήρθε η ώρα των ενεργών πολιτών:
Επιτροπή Αγώνα για να διεκδικήσουμε την ΑΜΕΣΗ ολοκλήρωση των έργων στην Παραλία και την ολοκλήρωση και επικαιροποίηση του αποχετευτικού ομβρίων σε συνθήκες κλιματικής κρίσης. 
Αυτοοργάνωση της κοινωνίας για την αλληλοβοήθεια των πολιτών σε ακραία φαινόμενα συμπληρωματικά με τα σχέδια της πολιτικής προστασίας του Δήμου."
Μπάμπης Μπιλίνης
επικεφαλής "Πολίτες σε δράση για την Ανατροπή".