Δελτίο Τύπου από τη Ριζοσπαστική Δημοτική Κίνηση Μοσχάτου - Ταύρου “Πολίτες σε Δράση για την Ανατροπή”

Δελτίο Τύπου από τη Ριζοσπαστική Δημοτική Κίνηση Μοσχάτου - Ταύρου “Πολίτες σε Δράση για την Ανατροπή”

Δελτίο Τύπου
Η πρόταση μας για τους συντελεστές του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού 2023.
 Μείωση 12% σε οικίες και μικρές επιχειρήσεις.

 

  • Οικίες:                                0,90 ευρώ το τμ / ετησίως. (μείωση 12%)*
  • επιχειρήσεις από ο-250τμ:  2,30 ευρώ το τμ                 (μείωση 12%)*
  • επιχειρήσεις 250-500τμ:     3,70 ευρώ το τμ                 (καμιά μεταβολή 0%)*
  • επιχειρήσεις 501-6000τμ:   4,98 ευρώ το τμ                 (αύξηση 6%)*
  • Στεγ. Χώροι 6001 & άνω:   2,93 ευρώ το τμ                 (αύξηση 6%)*

*(η μείωση / καμιά μεταβολή / αύξηση είναι σε σχέση με την πρόταση της διοίκησης του δήμου) 

Η πρόταση είναι απολύτως ρεαλιστική για τα οικονομικά δεδομένα του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου και ισοσκελισμένη.
Η προσπάθεια όλων μας θα πρέπει να είναι η ανακούφιση των νοικοκυριών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που μαστίζονται από την βαθειά κρίση.

25-11-2023

“Πολίτες σε Δράση για την Ανατροπή”