Θαλάσσια ρύπανση

Θαλάσσια ρύπανση

Από τα αρχαία χρόνια, η σχέση του ανθρώπου με τη θάλασσα ήταν στενή. Μέσω της επαφής μας με τα θαλάσσια ύδατα, καταφέραμε να αναπτύξουμε τον πολιτισμό μας, να χαρούμε στιγμές χαλάρωσης αλλά και να βρούμε έναν πυρήνα τροφής. Δυστυχώς, όμως, τις τελευταίες δεκαετίες οι δραστηριότητα του ανθρώπου, εκτός των άλλων, έχει πλήξει βαθύτατα την καθαρότητα και την ισορροπία της θαλάσσιας ζωής και του περιβάλλοντός της.

Λόγω της σημαντικότητας του νερού για τον πλανήτη μας, η ρύπανση της θάλασσας είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Η κύρια επίπτωση της ρύπανσης αφορά άμεσα τους θαλάσσιους οργανισμούς και κατ’ επέκταση τον άνθρωπο. Οι αλλαγές που φέρει στο οικοσύστημα η παραπάνω ρύπανση, μπορεί να αποτελέσει παράγοντας αλλαγής της τροφικής αλυσίδας αλλά και του κύκλου ζωής των ζώντων οργανισμών στο σύνολό τους.

Οι βασικές αιτίες ρύπανσης των θαλασσών είναι οι εξής:

Πετρελαιοκηλίδες

Μεγάλο μέρος της πετρελαϊκής ρύπανσης στη θάλασσα προέρχεται από τα πλοία που μεταφέρουν ή κινούνται με καύση πετρελαίου. Υπάρχουν περιπτώσεις που τα πλοία απελευθερώνουν πετρέλαιο στη θάλασσα.

Το 12% του πετρελαίου που εισέρχεται στο νερό της θάλασσας προέρχεται από τέτοιες κηλίδες και το υπόλοιπο ποσοστό από την εκφόρτωση και τα ταξίδια από τα πετρελαιοφόρα. Μπορούν να είναι καταστροφικές για όλη την τοπική θαλάσσια ζωή. Καθώς το πετρέλαιο σχηματίζει ένα παχύ στρώμα στην επιφάνεια της θάλασσας, ασφυκτιούν τα ψάρια, κολλάει στα φτερά  θαλάσσιων πτηνών και να εμποδίζεται η φωτοσύνθεση των υδρόβιων φυτών.

Χημική μόλυνση

Η ρύπανση αυτή προέρχεται από βιομηχανίες και αγρότες. Ένα παράδειγμα είναι τα εργοστάσια που απελευθερώνουν τα απόβλητά τους στη θάλασσα. Έτσι, ρυπαίνεται το νερό και αυξάνεται η θερμοκρασία στο εσωτερικό της θάλασσας.

Σκουπίδια

Έχουμε δει πολλές φορές ανθρώπους να ρίχνουν σκουπίδια στη θάλασσα. Αυτά τα σκουπίδια, εκ των οποίων τα περισσότερα είναι πλαστικά, δεν είναι βιοδιασπώμενα, με αποτέλεσμα ώστε να παραμείνουν στα θαλάσσια ρεύματα για χρόνια. Με αυτή τη διαδικασία επηρεάζονται και οι θαλάσσιοι οργανισμοί αφού μπλέκονται σε πλαστικά ή τα τρώνε, με αποτέλεσμα να πεθαίνουν. 

Υγρά απόβλητα

Τα υγρά οικιακά απόβλητα καταλήγουν στη θάλασσα. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου αυτά τα λύματα επεξεργάζονται, καθαρίζονται και μετά καταλήγουν στη θάλασσα. Στην περίπτωση που δεν καθαριστούν τα λύματα αυτά, το υδάτινο περιβάλλον μολύνεται και μαζί με αυτό όλοι οι οργανισμοί που ζουν σε αυτό.