Ψηφιοποίηση και εξέλιξη

Ψηφιοποίηση και εξέλιξη

Η ψηφιοποίηση πολλών διαδικασιών είναι πλέον γεγονός και αναπτύσσεται ταχύτατα. Είναι ένας τρόπος λειτουργίας οργανισμών, επιχειρήσεων και κρατών, μέσω του οποίου εξοικονομείται χρόνος και χρήμα. Εγκυμονεί, όμως, κινδύνους;

Αν ανατρέξουμε στις προηγούμενες δεκαετίες, θα δούμε ότι υπήρχαν κάποιες διαδικασίες γραφειοκρατικές που απαιτούσαν χρόνο για να πραγματοποιηθούν. Για παράδειγμα, η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας ή η φορολογική δήλωση ήταν μια επίπονη διαδικασία για όλους μας. Σε επίπεδο εταιρειών, πολλές εσωτερικές διαδικασίες χρειαζόντουσαν ώρες και μεγάλη οργάνωση για να γίνουν σωστά και στην ώρα τους. 

Τα τελευταία χρόνια, όμως, παρατηρούμε την αυτοματοποίηση πολλών διαδικασιών, με αποτέλεσμα την διευκόλυνση όλων. Οι πολίτες δεν χρειάζεται πλέον να σπαταλούν ώρες αναμονής στις ουρές και οι εταιρείες εξοικονομούν χρόνο και χρήμα μέσω των αυτόματων διαδικασιών.

Υπάρχουν, όμως, περιπτώσεις που απαιτείται προσοχή. Αυτό μπορεί να αφορά μια ηλεκτρονική πληρωμή, ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία κ.α. Στις περιπτώσεις αυτές αναπτύσσονται ,φυσικά, διαδικασίες ασφαλείας, όμως δεν είναι πάντα αρκετές. Λόγω της ανάπτυξης της ψηφιοποίησης παρατηρείται και έξαρση του ηλεκτρονικού εγκλήματος.

Από περιβαλλοντικής άποψης, η ψηφιοποίηση συνδράμει αποτελεσματικά στη μείωση κατανάλωσης πόρων. Για παράδειγμα, τα περισσότερα έγγραφα πλέον είναι σε ψηφιακή μορφή και έτσι δεν χρειάζεται να σπαταλάμε χαρτί και μελάνι. Ακόμα, μειώνεται η χρήση συσκευών όπως οι εκτυπωτές, με αποτέλεσμα να παράγονται λιγότερα απόβλητα από χαρτί ή από ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.

Με την πάροδο του χρόνου, η ψηφιοποίηση θα γίνεται ολοένα και πιο έντονη στην καθημερινότητά μας. Σίγουρα θα απλοποιηθούν πολλές διαδικασίες και θα έχουμε ένα πιο θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον συνολικά. Είναι ξεκάθαρα στο χέρι μας, όμως, το πώς θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το εργαλείο ώστε να λειτουργήσει υπέρ μας και όχι να φθάσουμε στο σημείο να μας χρησιμοποιεί αυτό.