Πράσινη Μετάβαση

Πράσινη Μετάβαση

Κάθε αλλαγή κατάστασης ή τρόπου ζωής, προκαλεί σύγχυση σε κάθε κοινωνία αλλά και στην οικονομία. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η διαχείριση της κάθε μετάβασης είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας , ώστε να μειωθούν όσο το δυνατό περισσότερο οι επιπτώσεις. Τώρα αλλά και για τα επόμενα χρόνια, θα βιώνουμε μια τέτοια μετάβαση, την Πράσινη Μετάβαση. Με τον όρο αυτό, εννοούμε την αλλαγή τρόπου ζωής και αντίληψης, ώστε να υιοθετήσουμε μια φιλική προς το περιβάλλον καθημερινότητα.

Είναι γεγονός ότι η πλειοψηφία των ανθρώπων έχουν την τάση να αμφισβητούν τις αλλαγές που αφορούν τον τρόπο ζωής. Παρ’ όλα αυτά, η πράσινη μετάβαση είναι μονόδρομος, αφού πλέον τα δεδομένα για την κλιματική αλλαγή είναι αποθαρρυντικά. Για να έχουν ,λοιπόν, οι νέες γενεές πρόσφορο έδαφος για να εξελίξουν τον πολιτισμό μας, έχουμε χρέος σαν άνθρωποι να διαφοροποιήσουμε πολλά από τα δεδομένα που έχουμε στο μυαλό μας.

Αυτή η μεγάλη αλλαγή αφορά κάθε άνθρωπο, κάθε κοινωνική ομάδα και κάθε κοινωνία συνολικά. Αφ’ ενός οι πολίτες θα πρέπει να αναζητήσουν πληροφορίες για την ήδη υπάρχουσα κατάσταση, αλλά και η πολιτεία να προσφέρει τις απαραίτητες πληροφορίες αλλά και τους τρόπους δράσης. Επειδή, η Πράσινη Μετάβαση αφορά την κοινωνία, την οικονομία αλλά και το περιβάλλον, είναι πολύ σημαντικό η κάθε δράση να γίνεται συντονισμένα. Γιατί είναι τόσο σημαντικός ο συντονισμός; Διότι η κάθε μικρή αλλαγή στον τομέα του περιβάλλοντος για παράδειγμα, θα επιφέρει κάποιον αντίκτυπο (είτε θετικό είτε αρνητικό, ανάλογα με τις εκάστοτε αποφάσεις) στην οικονομία, άρα και στην κοινωνία.

Ήδη παρατηρούμε πολλές αλλαγές σε πολλούς τομείς. Για παράδειγμα, η ενέργεια που χρησιμοποιείται για την παραγωγή στις βιομηχανίες, τείνει να προέρχεται όλο και περισσότερο από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Ένα άλλο παράδειγμα, είναι η έντονη προσπάθεια των Κρατών να διαχειριστούν τα απόβλητά του, προωθώντας την ανακύκλωση και την επανάχρηση ώστε να μειωθούν κατά μεγάλο ποσοστό τα απορρίμματα.

Το σύνολο των δράσεων για την αλλαγή πλεύσης και δραστηριότητας, επιφέρει μια διαταραχή στην ομαλή λειτουργία των κοινωνιών. Εδώ υπάρχει η ευθύνη της κάθε πολιτείας να δημιουργήσει στρατηγική, τέτοια ώστε να μην δημιουργηθούν συνθήκες χάους στην καθημερινότητα των πολιτών. Επίσης, οι πολίτες οφείλουν να ενημερώνονται για τα νέα δεδομένα και τις αλλαγές και να συμβάλλουν και αυτοί ενεργά στην εν λόγω μετάβαση. Ο κλήρος έπεσε στις δικές μας γενιές να θεμελιώσουμε ένα ελπιδοφόρο μέλλον στα παιδιά και τα εγγόνια μας. Αν αποτύχουμε και εμείς, τότε θα είναι πολύ αργά.