Κλιματική Αλλαγή

Κλιματική Αλλαγή

Η κλιματική αλλαγή είναι ένας όρος, ο οποίος περιγράφει κάποιες από τις νέες κλιματικές συνθήκες που βιώνουμε κατά περιόδους. Η αλήθεια είναι ότι, κάθε χρόνο θα παρατηρούμε όλο και περισσότερες αλλαγές στο κλίμα μας. Βέβαια, ο παραπάνω όρος χρησιμοποιείται ευρέως για να κοσμεί τις επικεφαλίδες των δελτίων ειδήσεων, αλλά και τις εταιρικές καμπάνιες.

Αρχικά, γνωρίζουμε στη πράξη τι σημαίνει κλιματική αλλαγή; 
Τι επιπτώσεις έχει συνολικά και τι επιπτώσεις θα έχει μελλοντικά, εάν συνεχίσουμε τον καταστροφικό τρόπο παραγωγής και κατανάλωσης;
Στην πραγματικότητα δεν μας έχει εξηγήσει κανείς. Πρέπει ο κάθε ένας από εμάς να ανατρέξει σε σχετικά δεδομένα, για να ανακαλύψει το μέγεθος του προβλήματος. 
Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι πραγματικά προκαλεί αυτή την αλλαγή στο κλίμα; 
Έχετε λάβει το ερέθισμα από όλα αυτά τα δελτία ειδήσεων αλλά και τις καμπάνιες, ώστε να ανατρέξετε στην ουσία των περιβαλλοντικών ανισορροπιών;

Για να είμαστε πιο σαφής, μέχρι τώρα όλοι συζητάμε για την κλιματική αλλαγή, χωρίς να ξέρουμε ακριβώς ποιες είναι οι συνέπειές της. Δεν έχουμε κατανοήσει πλήρως ότι οι συνθήκες αλλάζουν ριζικά και ότι θα πρέπει να προσαρμοστούμε ταχέως. Αυτό είναι αποτέλεσμα της απουσίας της πρόληψης. 
Εάν, για παράδειγμα, τον χειμώνα δεν εξοπλίσεις ένα δάσος με κρουνούς πυρόσβεσης, αντιπυρικές ζώνες κλπ, και ξεκινήσεις τις διαδικασίες τον Ιούνιο, πώς περιμένεις τον Αύγουστο να προλάβεις την πυρκαγιά; 
Το ίδιο συμβαίνει και με την πρόληψη κατά της περιβαλλοντικής καταστροφής. Δυστυχώς, από το 1992 που έγινε η σύνοδος του Ρίο για το περιβάλλον και την ανάπτυξη, τα Κράτη προσπαθούν να βρουν μια χρυσή τομή για την αλλαγή τρόπου δραστηριότητας, ώστε να αποφευχθεί η αλλαγή των κλιματικών συνθηκών του πλανήτη μας. Φτάσαμε στο 2022, για να δημιουργήσουμε στρατηγικές.

Το σημαντικότερο στοιχείο που θα ήταν εύλογο να βελτιωθεί, είναι η μη ουσιαστική δραστηριότητα. Αλλάζοντας τρόπο σκέψης και δραστηριότητας, συμβάλλουμε στη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών. Σε καμία περίπτωση δεν είναι εργαλείο marketing και διαφήμισης, ώστε να προωθηθεί η πράσινη ταυτότητα’ του καθενός από εμάς. Η δημιουργία κουλτούρας προϋποθέτει καλή και αποδοτική στρατηγική, καθώς και συντονισμένη δραστηριότητα. Θα ήταν βαρύνουσας σημασίας, η ορθή επικοινωνία μεταξύ Κράτους και εταιρειών, με σκοπό την μετάδοση της ‘περιβαλλοντικής κουλτούρας’ στους πολίτες.

Κλείνοντας, η καθυστέρηση των ανθρώπων να κατανοήσουν την επερχόμενη περιβαλλοντική κρίση, δεν αφήνει επιλογή σε κανέναν να αδρανοποιηθεί. 
Ξεκινώντας από τους παγκόσμιους φορείς και φθάνοντας στον κάθε πολίτη ξεχωριστά, η οργάνωση και η δράση είναι πλέον μονόδρομος. 
Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι ευθύνες αναλογούν ισόποσα στον κάθε άνθρωπο σε αυτόν τον πλανήτη, και όχι μόνο στους πολίτες που δεν έδρασαν.