Η κλιματική αλλαγή σε αριθμούς

Η κλιματική αλλαγή σε αριθμούς

Όπως έχει ειπωθεί και σε προηγούμενα άρθρα, η ανθρώπινη δραστηριότητα επηρεάζει το κλίμα της γης, προσθέτοντας επιπλέον τεράστιες ποσότητες αερίων του θερμοκηπίου, αυξάνοντας έτσι τα ποσοστά που επηρεάζουν αρνητικά τον πλανήτη μας. Αυτά τα αέρια προκύπτουν κυρίως από την καύση ορυκτών καυσίμων για την παραγωγή ενέργειας, καθώς και από άλλες δραστηριότητες  (αποψίλωση των τροπικών δασών, γεωργία- κτηνοτροφία κ.λπ.). Το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) είναι το κυριότερο αέριο του θερμοκηπίου που παράγεται από ανθρώπινες δραστηριότητες, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει η δυνατότητα να απορροφηθεί από την χλωρίδα.

Από το 1970 ως το 2019, συνέβησαν 11.000 μεγάλες φυσικές καταστροφές. Έτσι, προκλήθηκε ο θάνατος περίπου 2.000.000 ανθρώπων με τρομερές συνέπειες στην οικονομία, ύψους 3,6 τρις. δολάρια. 
Το 90% των θυμάτων που σχετίζονται με ακραία καιρικά φαινόμενα, είναι κάτοικοι αναπτυσσόμενων χωρών. Οι ξηρασίες είναι η κύρια αιτία θανάτου, αφού από τα δύο εκατ. θανάτους οι 650 χιλιάδες οφείλονται σε αυτές. Το 2017 θεωρείται η χειρότερη χρονιά των τελευταίων 50 ετών, όσον αφορά κυρίως την οικονομική ζημιά.

Επιπλέον, τα επίπεδα μεθανίου στην ατμόσφαιρα έχουν αυξηθεί κατά 150% σε σχέση με τον 18ο αιώνα, οι εκπομπές βλαβερών για την ανθρώπινη υγεία αερίων έφτασαν τους 53,3 γιγατόνους και το ποσοστό του CO2 στην ατμόσφαιρα το 2018, ήταν το υψηλότερο τα τελευταία 3.000.000 έτη. Το 11% των εκπομπών προέρχεται από τις εξατμίσεις των αυτοκινήτων και σε συνδυασμό με την εκτεταμένη αποψήλωση των δασών, οι επιπτώσεις γιγαντώνονται.

Οι μέχρι στιγμής επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή αφορούν την οξίνιση των ωκεανών κατά 26%, την ταχεία αύξηση της στάθμης της θάλασσας, την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη κατά 1οC και τον εκτιμώμενο αριθμό ανθρώπων που επηρεάζονται από την κλιματική αλλαγή να ανέρχεται στους 800.000.000.

Χωρίς την ανάληψη δράσης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και του μέχρι τώρα τρόπου δραστηριότητας, οι επόμενες γενιές θα βιώσουν τα εξής φαινόμενα:

  • 400.000 πρόωροι θάνατοι ετησίως λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
  • 90.000 θάνατοι ετησίως λόγω καύσωνα
  • 40% λιγότερο διαθέσιμο νερό στις νότιες περιοχές της Ε.Ε.
  • 2.200.000 άτομα να κινδυνεύουν από παράκτιες πλημμύρες κάθε χρόνο
  • 190 δισ. ευρώ σε ετήσιες οικονομικές ζημιές

Η λύση βρίσκεται στην άμεση δράση αλλά και την κατανόηση της υφιστάμενης κατάστασης από όλους μας. Ο χρόνος αντίδρασής μας λιγοστεύει και ο πλανήτης δεν θα περιμένει. Η επιλογή είναι δική μας..