Αποψίλωση και συνέπειες

Αποψίλωση και συνέπειες

Η αποψίλωση σαν όρος, μας είναι πάνω κάτω γνωστός σε όλους. Έχουμε, όμως, αναλογιστεί ποτέ τις συνέπειες που μπορεί να προκαλέσει η αλόγιστη εφαρμογή της στη πράξη; 
Λόγω της αποψίλωσης, μπορεί να παρατηρηθούν φαινόμενα όπως η καταστροφή της ποιότητας του εδάφους. Οι δασικές εκτάσεις καλύπτουν περίπου το 30% της παγκόσμιας έκτασης της γης, όμως χάνονται τεράστιες δασικές εκτάσεις ετησίως. Σε περίπτωση που δεν μειωθεί ο ρυθμός αποψίλωσης, τότε τα τροπικά δάση μπορεί να εξαφανιστούν μέσα σε 100 έτη.

Ο κύριος λόγος που πραγματοποιείται η αποψίλωση είναι κυρίως η παραγωγή σόγιας, ξυλείας και βοοειδών προϊόντων. Λόγω της αύξησης του πληθυσμού, οι ανάγκες για κρέας έχουν υπερ-πολλαπλασιαστεί, με αποτέλεσμα να χρειάζεται επιπλέον χώρος για καλλιέργεια σόγιας (τροφή των βοοειδών) αλλά και για την εκτροφή ζώων. Έτσι, η χλωρίδα και η πανίδα του πλανήτη θα βρεθούν σε κίνδυνο στη περίπτωση της δραματικής μείωσης των δασών. Επίσης, τα δάση παίζουν σημαντικό ρόλο στον κύκλο του νερού, το οποίο αποτελεί παράγοντα ζωτικής σημασίας για τον πλανήτη. Ακόμα, τα δάση είναι ο πνεύμονας του πλανήτη μας, αφού είναι αυτά που απορροφούν το CO2 από την ατμόσφαιρα και μετριάζουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Πολλές είναι οι δράσεις που λαμβάνουν χώρα για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Μία από αυτές είναι η παραγωγή κόκκων κακάο στην περιοχή της δυτικής Αφρικής. Κάποιες από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες σοκολάτας συνεργάστηκαν και συγκρότησαν μια πρωτοβουλία, με σκοπό να μειώσουν το φαινόμενο της αποψίλωσης. Επίσης, υπάρχει πλατφόρμα που περιέχει τις δεσμεύσεις που έχουν λάβει εταιρίες σε όλο τον κόσμο, ώστε μειώσουν τις αρνητικές συνέπειες της εμπορίας στα δάση.

Κλείνοντας, μπορεί το φαινόμενο της αποψίλωσης να απειλεί τα δάση παγκοσμίως, όμως, η επαγρύπνηση των επιχειρήσεων δείχνει ότι υπάρχει έντονη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση σταδιακά, με στόχο την τελική εξισορρόπηση των αρνητικών επιπτώσεων της ανθρώπινης δραστηριότητας.