Πως θα μειώσω τον Φόρο Εισοδήματος αλλά και το ΦΠΑ στην επιχείρηση μου;

Πως θα μειώσω τον Φόρο Εισοδήματος αλλά και το ΦΠΑ στην επιχείρηση μου;

Καθημερινό αγώνα δίνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρηματίες προκειμένου να διατηρήσουν σε χαμηλά επίπεδα τις οφειλές τους προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. 

Ο επαγγελματίας για να μπορέσει να μειώσει την φορολογία και τον ΦΠΑ της επιχείρησης του  θα πρέπει να δικαιολογήσει αρκετές εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες, είτε εάν είναι Ατομική Επιχείρηση , Ι.Κ.Ε (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία), είτε Ο.Ε (Ομόρρυθμος Εταιρεία ).

Για να δούμε αναλυτικά μερικές από τις εκπιπτόμενες δαπάνες:

 • Ενοίκια επαγγελματικής μίσθωσης 
 • Λογαριασμοί ΔΕΚΟ δηλ. ρεύματος , νερού και θέρμανσης 
 • Δαπάνες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας
 • Γραφική ύλη καθώς και διαφορά αναλώσιμα υλικά 
 • Υλικά καθαριότητας και ασφάλειας όπως φαρμακείο ,πυροσβεστήρες 
 • Αγορές ηλεκτρονικών αγαθών (antivirus , λογιστικά-εμπορικά προγράμματα)
 • Έξοδα προβολής και διαφήμισης (Επαγγελματικές κάρτες, διαφημιστικά έντυπα)
 • Καταχώρηση ευρεσιτεχνίας και εμπορικού σήματος 
 • Έξοδα χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) 
 • Προμήθειες τράπεζων 
 • Δαπάνες διαμονής οι οποίες σχετίζονται με την εκτέλεση εργασίας εκτός της έδρας
 • Δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ ισολογισμών,
 • Έξοδα με σκοπό την κερδοφορία μπορούν να θεωρηθούν υπό προϋποθέσεις μια επαγγελματική διοργάνωση, κάποια δώρα για πελάτες και συνεργάτες κτλ, τα οποία όμως μπορούμε να αποδείξουμε ότι είναι πραγματικά για επιχειρηματικό σκοπό.
 • Έξοδα μεταφοράς προσωπικού και υλικών/αγαθών με μέσα τρίτων
 • Συνδρομές σε επαγγελματικές οργανώσεις και Επιμελητήρια 
 • Δαπάνες μισθοδοσίας και αμοιβής προσωπικού (εφόσον έχουν καταβληθεί σε διαφορετική περίπτωση δεν αναγνωρίζονται )
 • Έξοδα επιμόρφωσης προσωπικού
 • Έξοδα προβολής και διαφήμισης καθώς και ηλεκτρονική διαφήμιση μέσω Facebook ads ,Google AdWords ,Instagram κτλ)

Παραπάνω αναφέραμε τα έξοδα χρηματοδοτικής μίσθωσης, σε αυτό το σημείο θα πρέπει να  τονίσουμε ότι μπαίνοντας στην διαδικασία της ενοικίασης αυτοκίνητου, μέσω της διαδικασίας του leasing η επιχείρηση μπορεί να δικαιολογήσει τις παρακάτω δαπάνες.

 • Απεριόριστες δαπάνες καυσίμων
 • Έξοδα συντήρησης του αυτοκινήτου όπως ασφάλιστρα ,service, αλλαγή ελαστικών τέλη κυκλοφορίας ,ειδικές επισκευές.

Στην περίπτωση του Leasing ο επιχειρηματίας απαλλάσσετε από το τεκμήριο όμως , θα πρέπει να επισημάνουμε ότι, τα παραπάνω έξοδα εκπίπτουν στην περίπτωση του ΦΙΧ (φορτηγά ιδιωτικής χρήσεως) διότι στην περίπτωση των ΕΙΧ ( επιβατικών αυτοκινήτων ) τα έξοδα δεν εκπίπτουν, όμως συμμετέχουν στην συνολική φορολογία για την επιχείρηση.

Παραπάνω είδαμε τις δαπάνες που εκπίπτουν  στην επιχείρηση μας ,όμως υπάρχουν και δαπάνες που δεν εκπίπτουν και είναι οι παρακάτω:

 • Φορολογικά πρόστιμα και παραβάσεις
 • Μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές στους εργαζομένους
 • Ο φόρος εισοδήματος και το τέλος επιτηδεύματος 

Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει άριστη συνεργασία Λογιστή – Επιχειρηματία ,ώστε να υπάρχει συνεχή παρακολούθηση τόσο του ΦΠΑ όσο και  των λοιπών υποχρεώσεων με, παράλληλη ενημέρωση αποτελεσμάτων τόσο σε εξαμηνιαία όσο και σε ετήσια βάση προκειμένου ο επιχειρηματίας , να είναι άριστα ενημερωμένος για την πορεία της επιχείρησης του, με απώτερο σκοπό την μεγιστοποίηση του κέρδους του .

Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί ότι λόγω των επικείμενων συνεχόμενων αλλαγών στην φορολογία καθιστούν την υπεύθυνη υποστήριξη του λογιστή , καθώς μια ενδεχομένη λογιστική απροσεξία μπορεί να επιφέρει δυσβάσταχτα πρόστιμα στην επιχείρηση.

 

Αθανάτου Διονυσία
Λογιστής- Φοροτεχνικός
Διώνης 8
Θησείο
Τηλ.Επικ.6981 200 400