Η ΑΑΔΕ ξεσκαρτάρει τα ληξιπρόθεσμα: Ποια χρέη διαγράφονται

Η ΑΑΔΕ ξεσκαρτάρει τα ληξιπρόθεσμα: Ποια χρέη διαγράφονται

Διαγράφονται από τον κατάλογο των οφειλετών του Δημοσίου όσοι έχουν χρέη μέχρι 10 ευρώ έως και τις 25 Νοεμβρίου 2019, υπό την προϋπόθεση όμως ότι δεν έχουν και άλλες οφειλές κατά τον χρόνο διαγραφής.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, μετά το «ξεσκαρτάρισμα» της λίστας των ανεπίδεκτων είσπραξης χρεών, προκειμένου να είναι σαφές τι ποσά μπορούν εφόσον «κυνηγηθούν» να μπουν στα ταμεία του Δημοσίου, προχωρά και στην ανωτέρω κίνηση προκειμένου αφενός να ελαφρύνει τον κατάλογο των οφειλετών, αφετέρου να απεγκλωβίσει χιλιάδες φορολογούμενους από τα γρανάζια της γραφειοκρατίας στα οποία μπλέκονται όταν στο σύστημα «χτυπάει» έστω και μια μικρή οφειλή.

Οδηγίες εφαρμογής

Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό και με δεδομένα τα ανωτέρω αποτελέσματα, η ΑΑΔΕ με εγκύκλιο (υπ’ αριθμ. Α1138871ΕΞ/3.2. 2021), που υπογράφει ο διοικητής της Γ. Πιτσιλής, έδωσε οδηγίες σε όλες τις υπηρεσίες να προχωρήσουν άμεσα στην εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας (ν. 4646/2019) και στη διαγραφή των εν λόγω χρεών.

Ειδικότερα, με βάση τις νεότερες οδηγίες θα πρέπει να διαγραφούν όλα τα υπόλοιπα βεβαιωμένων βασικών οφειλών στη φορολογική διοίκηση, εφόσον το εισπρακτέο υπόλοιπο βασικής οφειλής συνολικά ανά οφειλέτη φυσικό ή νομικό πρόσωπο/νομική οντότητα δεν υπερβαίνει το ποσό των δέκα (10) ευρώ, οι εν λόγω οφειλές έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι και την 25η.11.2019, ημερομηνία κατάθεσης του ανωτέρω νόμου, και δεν υφίστανται άλλες οφειλές του ιδίου προσώπου κατά τον χρόνο διαγραφής. Η ανωτέρω μάλιστα διαδικασία θα πραγματοποιηθεί κεντρικά από τη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία αρχικά θα εντοπίσει τους προς διαγραφή οφειλέτες και τα χρέη αυτών και στη συνέχεια θα διενεργήσει την εν λόγω διαγραφή.

Συμψηφισμός

Πάντως, πριν από τη διενέργεια της διαγραφής θα ελέγχονται οι διατάξεις περί αυτεπάγγελτου συμψηφισμού με χρέη του δικαιούχου της διαγραφής, ενώ αμέσως μετά θα δημιουργείται, κεντρικά, Συγκεντρωτικό Φύλλο Έκπτωσης εκκαθαρισμένο, ανά ΔΟΥ/Ελεγκτικό Κέντρο όπου ανά γραμμή αυτού θα εμφανίζονται οι ΑΦΜ και το ποσό των χρεών που διεγράφησαν.

Αμέσως μετά η διαγραφή θα καταχωρίζεται στις φορολογικές μερίδες των οφειλετών ανά ΑΦΜ, Αριθμό Τριπλοτύπου Βεβαίωσης (ΑΤΒ) και γραμμή χρηματικού καταλόγου οφειλής, ενώ ταυτόχρονα τα ποσά της διαγραφής με κεντρική διαδικασία ενημερώνουν ανά ΑΦΜ, Αριθμό ΑΦΕΚ και Αριθμό Βιβλίου Καταχώρησης Ταμείου (ΑΒΚΤ) τη Μηνιαία Κατάσταση Διαγραφών, καθώς και το Βιβλίο Διαγραφών και Επιστροφών, τα οποία τηρούνται ηλεκτρονικά ανά ΔΟΥ/Ελεγκτικό Κέντρο, στην οποία αναφέρεται η διαγραφή. Επιπροσθέτως, με επίσης κεντρική διαδικασία τα ποσά της διαγραφής θα αποτυπώνονται ανά Αριθμό Λογαριασμού Εσόδων (ΑΛΕ) στα τηρούμενα ανά ΔΟΥ/Ελεγκτικό Κέντρο λογιστικά βιβλία εισπρακτέων εσόδων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση και τα στοιχεία του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2021, ο συνολικός αριθμός των φορολογούμενων που εμφανίζονται να χρωστούν στην Εφορία έως ένα ευρώ ανέρχονται σήμερα σε 70.774. Ο αριθμός των οφειλετών εμφανίζεται μειωμένος κατά 351.412 πρόσωπα σε σχέση πέρυσι. Στη μείωση αυτή συνέβαλε κυρίως η περιοδική διαγραφή βεβαιωμένων ανείσπρακτων οφειλών νομικών προσώπων ή τρίτων με εισπρακτέο υπόλοιπο ανά βασική οφειλή μικρότερο του ενός ευρώ. Η συγκεκριμένη διαγραφή οδήγησε σε δραστική μείωση του πλήθους των οφειλετών στην κατηγορία οφειλής μικρότερης του ενός ευρώ κατά 313.673 πρόσωπα σε ετήσια βάση, με τον συνολικό αριθμό των οφειλετών να διαμορφώνεται σε 70.774.