Επιστρεπτέα προκαταβολή…προς παράταση η αποπληρωμή

Επιστρεπτέα προκαταβολή…προς παράταση η αποπληρωμή

Μετάθεση στο χρονοδιάγραμμα της εξόφλησης των επιστρεπτέων προκαταβολών φέρνουν οι μεταλλάξεις την πανδημίας που μαίνονται καθώς και η καθυστέρηση στους ελέγχους του κατά πόσο οι λήπτες της ενίσχυσης τήρησαν του προβλεπόμενους όρους της διατήρησης των θέσεων εργασίας. Φορείς της αγοράς έχουν αιτηθεί να δοθεί πίστωση χρόνου και η διαδικασία αποπληρωμής να ξεκινήσει από το καλοκαίρι του 2022 εξαιτίας των πολλαπλών ανισορροπιών στην αγορά που έχουν προκληθεί από την πανδημία, τις τιμές ενέργειας κ.ο.κ. 

Η κυβέρνηση φαίνεται να «νιώθει» τον παλμό της αγοράς καθώς σε πρόσφατη δήλωσή του ο Υπουργός Οικονομικών κ. Σταϊκούρας ανέφερε «έχουμε αποδείξει ότι έχουμε γρήγορα αντανακλαστικά για να σταθούμε κοντά σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Υπάρχουν σκέψεις τις οποίες θα δρομολογήσουμε». Απομένει συνεπώς να ανακοινωθούν τα επίσημα χρονοδιαγράμματα καθώς τη δεδομένη στιγμή παραμένει γρίφος.

Με την έκδοση των εκκαθαριστικών τα οποία θα αναρτηθούν στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ www.aade.gr στην επιλογή «myAADE/ ο λογαριασμός μου/Προσωποποιημένη πληροφόρηση/ Στοιχεία Οφειλών εκτός Ρύθμισης και Πληρωμή», θα ενημερωθούν όλοι για το ποσό που θα πρέπει να επιστρέψουν στο κράτος. Έπειτα, οι επαγγελματίες θα αποφασίσουν αν θα προβούν σε εφάπαξ εξόφληση διεκδικώντας ακόμα μεγαλύτερη έκπτωση (μέχρι 80%) ή θα συνεχίσουν την αποπληρωμή σε έως 60 δόσεις και 5-ετή ορίζοντα.

Συγκεκριμένα και με βάση όσα είναι γνωστά,  επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 1/1/2019, δεν άνοιξαν υποκατάστημα από 1/4/2019 έως 31/12/2020, έχουν θετικά ακαθάριστα έσοδα το 2019 και έχουν τηρήσει τη ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας θα επιστρέψουν:

 

  • Το  25%, αν η μείωση των εσόδων από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών του 2020 της επιχείρησης είναι μεγαλύτερη του 70% σε σχέση με τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών του 2019 και η επιχείρηση παρουσιάζει ζημίες προ φόρων το 2020. Ωστόσο, εφόσον πληρώσουν εφάπαξ το ποσό της ενίσχυσης θα επιστρέψουν τελικά το 21,25% του δανείου.

 

  • Το 33,3%, αν η μείωση των εσόδων από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών του 2020 της επιχείρησης ανέρχεται τουλάχιστον σε 30% και ως 70% σε σχέση με τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών του 2019 και σημειώνει ζημίες προ φόρων το 2020. Σε περίπτωση εφάπαξ πληρωμής, επιστρέφει το 28,05%.

 

  • Το 50% της ενίσχυσης, για λοιπές περιπτώσεις. Αν γίνει εφάπαξ πληρωμή, τότε το ποσό που δεν θα επιστραφεί στο κράτος αυξάνεται στο 57,5%.

Επιπλέον, οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 ή άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 ή έχουν μηδενικά ακαθάριστα έσοδα το 2019 και έχουν τηρήσει τη ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας θα επιστρέψουν:

 

  • Το 25% της ενίσχυσης, με την προϋπόθεση η μείωση των εσόδων από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών του 2020 της επιχείρησης να ξεπερνάει το 30% σε σχέση με τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών του 2019 και η επιχείρηση παρουσιάζει ζημίες προ φόρων το 2020.

 

  • Το 33,3% της ενίσχυσης για λοιπές περιπτώσεις.

Με βάση τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών:

Στην 1η Επιστρεπτέα Προκαταβολή ενισχύθηκαν 52.490 επαγγελματίες και επιχειρήσεις με το ποσό των 601,813 εκατ. ευρώ

Στην 2η ενισχύθηκαν 89.732 επαγγελματίες και επιχειρήσεις με το ποσό των 1,259 δισ. ευρώ

Στην 3η  ενισχύθηκαν 101.522 δικαιούχοι με το ποσό των 1,510 δισ. ευρώ

Στην 4η  οι ενισχύσεις έφθασαν στα 2,174 δισ. ευρώ για 447.041 επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Στην 5η το ποσό έφτασε τα 1,250 δισ. ευρώ για 361.505 επαγγελματίες και επιχειρήσεις

Στην 6η  οι ενισχύσεων ήταν 524,6 εκατ. ευρώ για 280.109 επαγγελματίες και επιχειρήσεις

Και στην 7η  945,8 εκατ. ευρώ για 297.621 επαγγελματίες και επιχειρήσεις.