Επιστρεπτέα προκαταβολή - η ώρα της αποπληρωμής

Επιστρεπτέα προκαταβολή - η ώρα της αποπληρωμής

Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένονται οι αποφάσεις που θα ξεκαθαρίσουν το τοπίο σχετικά με την αποπληρωμή της επιστρεπτέας προκαταβολής που έχει ληφθεί από περίπου 700.000 επιχειρήσεις.  Έπειτα από την νέα απόφαση  για αύξηση του χρόνου εξόφλησης, η ΑΑΔΕ θα αναρτήσει στην διαδρομή «myAADE/ ο λογαριασμός μου/Προσωποποιημένη πληροφόρηση/ Στοιχεία Οφειλών εκτός Ρύθμισης και Πληρωμή» τα ποσά, τα οποία αναμένεται να εξοφληθούν εντός διαστήματος οκτώ ετών.

Η αύξηση των μηνιαίων δόσεων εξόφλησης, έλαβε εκτίμησης από την αγορά καθώς οδήγησε στην αύξηση των ταμειακών διαθεσίμων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών, οδηγώντας παράλληλα σε ένα πιο βιώσιμο δοσολόγιο.

Ύστερα από την ανάρτηση των ποσών οι επιχειρηματίες θα αποφασίσουν αν θα προβούν σε εφάπαξ εξόφληση της ενίσχυσης, λαμβάνοντας με αυτόν τον τρόπο bonus έκπτωση 15%, ή τμηματική εξόφληση σε 96 μηνιαίες δόσεις.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Υπ. Οικονομικών το συνολικό ποσό που αναμένεται να επιστραφεί ανέρχεται σε 3 δις ευρώ, από τα οποία πιθανολογεί να εισπράξει 2,3 δις από τα συνολικά 8,3 δις που χορηγήθηκαν από τα προγράμματα Επιστρεπτέων Προκαταβολών. Συνεπώς, προκύπτει ότι η κυβέρνηση χορήγησε μη επιστρέψιμη ένεση ρευστότητας στην αγορά ύψους περίπου 6 δις ευρώ.

Τα ποσά που θα επιστραφούν σύμφωνα με τις ισχύουσες ανακοινώσεις θα είναι ως εξής:

1η Κατηγορία:

Οι επιχειρήσεις που έχουν έναρξη δραστηριότητας πριν την 1η Ιανουαρίου 2019, δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, έχουν θετικά ακαθάριστα έσοδα το 2019 και έχουν τηρήσει τη ρήτρα περί διατήρησης θέσεων εργασίας θα επιστρέψουν:

- Το  25% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των εσόδων από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών του 2020 της επιχείρησης ξεπερνάει το 70% σε σχέση με τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών του 2019 και η επιχείρηση παρουσιάζει ζημίες προ φόρων το 2020. Αν πληρώσουν εφάπαξ το ποσό της ενίσχυσης θα επιστρέψουν τελικά το 21,25% του δανείου.

- Το 33,3% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των εσόδων από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών του 2020 της επιχείρησης ανέρχεται τουλάχιστον σε 30% και ως 70% σε σχέση με τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών του 2019 και καταγράφει ζημίες προ φόρων το 2020. Αν εξοφλήσουν εφάπαξ το ποσό της επιστρεπτέας θα λάβει έκπτωση 71,95%.

- Το 50% της ενίσχυσης, για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Εάν καταβληθεί εφάπαξ τότε το ποσό που δεν θα επιστραφεί στο κράτος αυξάνεται στο 57,5%.

2η Κατηγορία:

Οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 ή άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 ή έχουν μηδενικά ακαθάριστα έσοδα το 2019 και έχουν τηρήσει τη ρήτρα περί διατήρησης θέσεων εργασίας επιστρέφουν:

- Το 25% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των εσόδων από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών του 2020 της επιχείρησης ξεπερνάει το 30% σε σχέση με τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών του 2019 και η επιχείρηση παρουσιάζει ζημίες προ φόρων το 2020.

- Το 33,3% της ενίσχυσης, για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις.