Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών

Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών

Στις 1/6/2021 ενεργοποιήθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού, μέσω της οποίας παρέχεται η νέα ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών, με μακροχρόνιο πλάνο αποπληρωμής. Η έναρξη της διαδικασίας ρύθμισης ξεκίνησε τότε, όμως τα αποτελέσματα άρχισαν να παράγονται τελευταία, εξαιτίας προβλημάτων που παρουσιάζονται σε κάθε νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα, τα οποία διορθώθηκαν. Αυτή την στιγμή ο εξωδικαστικός μηχανισμός που αποτελεί την μόνη λύση για πολυμερή ρύθμιση, πολλαπλών δόσεων, 240 για χρέη δημοσίου και 420 για χρέη χρηματοπιστωτικών και άλλων φορέων.

Πλέον η πλατφόρμα παρέχει αποκλειστικά σε συμβούλους οδηγίες για τεχνικά προβλήματα και το helpdesk δίνει άμεση εξυπηρέτηση σε ερωτήσεις οφειλετών και χειριστών, ενώ η κεντρική ομάδα υποστήριξης της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ δέχεται τηλεφωνικά ραντεβού στα οποία παρέχει οδηγίες σε οφειλέτες και συμβούλους. Η πορεία του εξωδικαστικού πλέον έχει μπει σε μία θετική τροχιά λειτουργίας και αναμένονται αποτελέσματα και ρυθμίσεις εντός του υπολειπόμενου του έτους 2022.

Επιπλέον η πλατφόρμα δύναται να προβεί σε διαγραφή χρεών όπου η διαγραφή προς το δημόσιο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 95% για τα πρόστιμα, 85% για προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής και 75% για το κεφάλαιο. Δεν γίνεται καθόλου «κούρεμα» κεφαλαίου σε παρακρατούμενους φόρους και ασφαλιστικές εισφορές (όπως ΦΠΑ, ΦΜΥ). Το «κούρεμα» χρέους προς τράπεζες δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 80% του κεφαλαίου, ενώ δεν υπάρχει όριο μέγιστου κουρέματος για τόκους. Το τελικό ποσό προς ρύθμιση υπάγεται σε επιτόκιο.

Έχει παρατηρηθεί εμπειρικά από τις υποθέσεις που έχουμε διαχειριστεί ότι η ρύθμιση παράγει για τα πρώτα 4 έτη μια αρκετά χαμηλή μηνιαία δόση, ενώ μετά τα 4 έτη παγιώνεται σταθερά σε ένα υψηλότερο ποσό το οποίο όμως συνεχίζει να είναι βιώσιμο για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Σε περίπτωση που το νοικοκυριό ή η επιχείρηση δεν μπορέσει να ανταποκριθεί τότε υπάρχει η “2η Ευκαιρία-Πτωχευτικός”,  στην οποία μετά από ρευστοποίηση της ακίνητης και κινητής περιουσίας,  δίνεται η δυνατότητα κάτω από προϋποθέσεις να διαγραφούν όλα τα χρέη.

Η άποψη μας είναι ότι η πλατφόρμα είναι ένα σημαντικό εργαλείο τόσο για το κράτος που επιθυμεί να ρυθμίσει και να εξυπηρετήσει τον πολύ μεγάλο όγκο ιδιωτικού χρέους που πρέπει να διαχειριστεί η Ελλάδα, αλλά και για τους οφειλέτες οι οποίοι έχουν την δυνατότητα να ρυθμίσουν σε μεγάλο αριθμό δόσεων και να προστατεύσουν την περιουσία τους.