Συμβουλευτική Γονέων! Πότε την χρειάζομαι;

Συμβουλευτική Γονέων! Πότε την χρειάζομαι;

Όσα περισσότερα γνωρίζει ο γονέας για τα στάδια ανάπτυξης ενός παιδιού τόσο πιο καλά προετοιμασμένος είναι για να μπορέσει να αντιμετωπίσει κάθε αλλαγή ανάλογη της ηλικίας του παιδιού, να αποφύγει αδικαιολόγητες ανησυχίες, καθώς και να γνωρίζει τον τρόπο που θα πρέπει να πλησιάσει το παιδί στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Ο ρόλος του γονέα αναμφισβήτητα είναι πολύ απαιτητικός και δύσκολος αλλά συγχρόνως τόσο δημιουργικός, απολαυστικός και αποκαλυπτικός για το ίδιο το άτομο που καλείται γονιός.

Βασικός στόχος της Συμβουλευτικής 

Ο γονιός χρειάζεται να ενισχυθεί στο ρόλο του ώστε να αισθάνεται όλο και περισσότερο επαρκής μέσα σε αυτόν

Μέσα στην αγωνία τους συχνά οι γονείς δεν εστιάζουν στη ποιότητα της σχέσης που έχουν να δημιουργήσουν με το παιδί τους. Το να απευθυνθεί ο γονέας στον ειδικό δεν δείχνει μόνο ότι μπορεί να δυσκολεύεται αλλά δείχνει και πόσο αντιλαμβάνεται την ευθύνη που έχει. Η σχέση που αναπτύσσει κάθε γονιός με το παιδί του είναι μια και ξεχωριστή, για το λόγο αυτό δεν υπάρχουν οι καλύτερες λύσεις ή οι πιο επιτυχημένες συνταγές που πρέπει να εφαρμόσει ο γονιός για να έχει σίγουρα αποτελέσματα. 

Κάθε γονιός έχει να παρατηρήσει και να αξιολογήσει ποια πρακτική λειτουργεί καλύτερα στη σχέση του με το παιδί του.

Πιο συγκεκριμένα, η συμβουλευτική γονέων είναι η συνεργασία μεταξύ των γονέων και ενός ειδικού με σκοπό να τους προσφερθεί βοήθεια όσον αφορά στην αναγνώριση, αποδοχή και αντιμετώπιση των δυσκολιών του παιδιού τους σε διάφορους τομείς, όπως είναι η συμπεριφορά, η ψυχοσυναισθηματική κατάσταση, η κοινωνικοποίηση.

Η συμβουλευτική είναι μια διαδικασία η οποία αποτελεί σημαντικό κομμάτι στήριξης του ευρύτερου πλαισίου της οικογένειας.

Πότε μπορεί ο γονέας να κάνει Συμβουλευτική. 

 • Όταν είναι πολύ αγχωμένος και αγωνιά
 • Όταν είναι μπερδεμένος και νιώθει εγκλωβισμένος
 • Όταν νιώθει ανεπαρκής και ανασφαλής στο ρόλο του
 • Όταν βρίσκεται σε αδιέξοδο και θέλει καθοδήγηση
 • Όταν θέλει να εμπλουτίσει τις δεξιότητες του γονεϊκού του ρόλου
 • Όταν θέλει την επιβεβαίωση για την ορθότητα των χειρισμών του

Τι ΔΕΝ είναι η Συμβουλευτική Γονέων;

 • Η συμβουλευτική δεν αφορά σε γενικόλογη απαρίθμηση κανόνων στερούμενων των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της εκάστοτε οικογένειας. 
 • Δεν αφορά σε σεμιναριακού τύπου διαλέξεις ή σε μονόλογο του θεραπευτή. 
 • Δεν αφορά σε συμβουλές και προτάσεις της προσωπικής θέσης του θεραπευτή. 
 • Δεν αφορά στον θεραπευτή σε ρόλο ειδικού και παντογνώστη και τον γονέα στον ρόλο του μαθητή-ακροατή.
 • Δεν αφορά σε στιχομυθίες σωστού και λάθους. 
 • Δεν αφορά σε ενοχοποίηση του γονέα αλλά σε υποστήριξή του.

Τι ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ για να κάνω Συμβουλευτική: 

Είναι η επιθυμία ώστε να μιλήσω ανοιχτά για ό,τι με απασχολεί, εκφράσω απορίες, ανησυχίες και άγχη και να συζητήσω τον τρόπο που θα ταιριάξει σε εμένα ώστε να διαχειριστώ καταστάσεις. Να ακούσω, να μιλήσω, να σκεφθώ και να αισθανθώ σε ένα ασφαλές περιβάλλον χωρίς κριτική. Να εμπιστευτώ τη σχέση με τον θεραπευτή ώστε να ανοίξω τα θέματά μου όπως έχουν.

Η συμβουλευτική γονέων είναι μια δυναμική και ζωντανή διαδικασία ανάμεσα θεραπευτή και στους γονείς. Θα πρέπει να διακρίνεται από ελευθερία, εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια, αξιοπιστία, αυθορμητισμό και ευελιξία. Η επαφή που διατηρεί ο εκάστοτε θεραπευτής με τους γονείς, καθώς και η σχέση η οποία χτίζεται και εδραιώνεται ανάμεσα σε αυτές τις δύο πλευρές είναι πολύ σπουδαία και ουσιαστικής σημασίας για την εξέλιξη των παιδιών αλλά και των ίδιων ως γονέων.