Γιατί η αρνητική ενίσχυση είναι πιο αποτελεσματική από την τιμωρία;

Γιατί η αρνητική ενίσχυση είναι πιο αποτελεσματική από την τιμωρία;

Αρχικά, πρέπει να αποσαφηνίσουμε τις διάφορες ανάμεσα στις δυο αυτές έννοιες.

Η αρνητική ενίσχυση επικεντρώνεται στη μείωση ενός ανεπιθύμητου συμπεριφοριστικού προτύπου μέσω της μείωσης των θετικών συνεπειών που το συνοδεύουν. Ένα παράδειγμα αρνητικής ενίσχυσης είναι όταν ένας γονιός, αντί να επιβάλει ποινές στο παιδί του για κακή συμπεριφορά, επικεντρώνεται στην ενθάρρυνση και στην εκπαίδευση για την ανάπτυξη θετικών συμπεριφορών προτύπων.

Όταν ένα παιδί κάνει κάτι λάθος και αντί να του πούμε «Έκανες λάθος, άρα θα τιμωρηθείς", μπορούμε να του εξηγήσουμε γιατί αυτό που έκανε ήταν λάθος και πώς μπορεί να το διορθώσει στο μέλλον, δίνοντας έτσι έμφαση στην εκπαίδευση και τη βελτίωση. 

Επιπλέον, η αρνητική ενίσχυση εστιάζει στην ενίσχυση των θετικών στοιχείων της συμπεριφοράς, ενώ η τιμωρία εστιάζει στη μείωση ή την εξάλειψη της αρνητικής συμπεριφοράς. Συνεπώς, η αρνητική ενίσχυση μπορεί να είναι πιο βιώσιμη στο μακροπρόθεσμο, ενώ η τιμωρία μπορεί να οδηγήσει σε απομόνωση, εχθρότητα και αντίσταση.

Η συγκεκριμένη διαδικασία, χρειάζεται μεγάλη υπομονή και είναι ιδιαίτερα απαιτητική. Ωστόσο, είναι από τις αποτελεσματικότερες λύσεις για την σωστή συμπεριφορά των παιδιών.