Τοποθέτηση Eyeliner

Τοποθέτηση Eyeliner

Η makeup artist Ειρήνη Νικολοπούλου, δείχνει τον τρόπο, για την σωστή τοποθέτηση του eyeliner.