Αγγελία για κομμωτή/τρια από το κομμωτήριο Νίκος-Ζαμπία hair studio

Αγγελία για κομμωτή/τρια από το κομμωτήριο Νίκος-Ζαμπία hair studio

Το κομμωτήριο Νίκος-Ζαμπία hair studio αναζητά έμπειρους και δημιουργικούς συνεργάτες με διάθεση για δουλειά και συνεχή εξέλιξη στο βαφείο και στο σαλόνι.

Τηλ. επικοινωνίας: 2103450935

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν κατόπιν ραντεβού