Ο Αυτισμός στην ενήλικη ζωή

Ο Αυτισμός στην ενήλικη ζωή

Ο αυτισμός είναι μια σύνθετη νεύρο-ψυχιατρική διαταραχή που χαρακτηρίζεται κυρίως από δυσκολία στην επικοινωνία, στην κοινωνική κατανόηση και αλληλεπίδραση και στην συναισθηματική συναλλαγή. 

Η συμπτωματολογία συνοδεύει το αυτιστικό άτομο σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Παρά το ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για θεραπεία του αυτισμού, η σημασία της πρώιμης διάγνωσης και έγκαιρης παρέμβασης είναι αδιαμφισβήτητη. Με την εφαρμογή κατάλληλων θεραπευτικών προσεγγίσεων από εξειδικευμένους επαγγελματίες μπορεί να υπάρχει σημαντική βελτίωση της κλινικής εικόνας και της ποιότητας ζωής του ατόμου.

Η Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού είναι αφιερωμένη κυρίως στο παιδί που νοσεί και στην σημασία της πρώιμης παρέμβασης με στόχο την καλύτερη δυνατή πρόγνωση. Δε θα πρέπει όμως, να παραβλέπεται και ο ενήλικας με αυτισμό. 
Συχνά παρατηρείται ότι με την ενηλικίωση διακόπτονται οι θεραπευτικές παρεμβάσεις πιθανώς λόγω κόπωσης και αποθάρρυνσης μετά από τις χρόνιες θεραπείες που έχουν προηγηθεί στην παιδική και εφηβική ηλικία.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί η σημασία της συνέχειας των θεραπευτικών παρεμβάσεων και στην ενήλικη ζωή με στόχο τη διατήρηση των δεξιοτήτων που έχουν αποκτηθεί και την επίτευξη νέων που ταιριάζουν με τις νέες απαιτήσεις της ενήλικης ζωής.

Με την ενηλικίωση η οικογένεια και ο ίδιος ο πάσχοντας έρχονται πιο έντονα αντιμέτωποι με ζητήματα που αφορούν στις δυνατότητες αυτονόμησης, επαγγελματικής ενασχόλησης, κοινωνικής ένταξης και συνδιαλλαγής, διαχείρισης του ελεύθερου χρόνου και του κοινωνικού στιγματισμού.

Στο γραφείο ψυχολόγων ”Psyxologos4u”, λειτουργεί λέσχη για εφήβους & ενήλικες με αυτισμό. Η λέσχη δημιουργήθηκε με στόχο την κοινωνικοποίηση και την συνεχόμενη δυνατότητα εκπαίδευσης τους προς την αυτονομία, την αλληλεπίδραση και την επικοινωνία. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τη λέσχη στο Μοσχάτο, Καποδιστρίου 1. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6972356220 

Νικόλαος Κάρμης 
Ψυχολόγος/ Ψυχοθεραπευτής
Κιν: 6949581014
Email: karmisnick@yahoo.com