Ανθρώπινος οργανισμός και επίδραση του ήχου

Ανθρώπινος οργανισμός και επίδραση του ήχου

Κατά το δεύτερο ήμισυ του 20ου αιώνα έγινε επιτακτική η ανάγκη χρήσης του ήχου για θεραπευτικούς σκοπούς. 
Η επιστημονοτεχνική πρόοδος επιτρέπει σε πιο ψηλό επίπεδο να μελετάμε τις φυσιολογικές αντιδράσεις του οργανισμού (αναπνοή, συχνότητα καρδιακού ρυθμού, κυκλοφορία του αίματος, πίεση του αίματος κ.α) στον ήχο και στη μουσική. Η ιαματική τους επιρροή άρχισε να χρησιμοποιείται και για την εξάλειψη της κόπωσης και του άγχους στον καινούργιο αιώνα των υπερταχυτήτων και των διαστημικών πτήσεων. Η μελέτη λοιπόν της «φυσιολογικής» επίδρασης της μουσικής και του ήχου μας επιβεβαιώνει ότι στη βάση της θεραπείας με τον ήχο και τη μουσική βρίσκεται η αντήχηση. Η ακουστική αρχή της αντιστοίχησης είναι εφαρμόσιμη όχι μόνο στα μουσικά όργανα αλλά και στον ανθρώπινο οργανισμό. 
Όταν ηχητικά κύματα διαπερνούν το σώμα του ανθρώπου, στα κύτταρά του προκύπτουν αντιληπτικές διακυμάνσεις. Αυτό γιατί η μεγάλη περιεκτικότητα υγρού στους ιστούς του ανθρώπου βοηθά να μεταδίδεται ο ήχος έτσι ώστε να μιλάμε για ένα βαθύ μοριακό μασάζ. Έτσι τον άνθρωπο τον συγκρίνουμε με ένα σύνθετο, μοναδικό και καλά κουρδισμένο μουσικό όργανο. Κάθε άτομο, μόριο, κύτταρο, ιστός και όργανο του σώματος εκπέμπουν ταλαντώσεις διαφόρων συχνοτήτων, ανάλογα με το όργανο του σώματος, τη συναισθηματική, ψυχική και πνευματική ζωή του οργανισμού. Με τη βοήθεια της μουσικής και των συχνοτήτων μπορούμε να εξισορροπήσουμε, να αλλάξουμε τη συχνότητά τους.

Πιθανόν το πρώτο στοιχείο της μουσικής με το οποίο γνωριζόμαστε είναι ο ρυθμός. Η γνωριμία πραγματοποιείται ήδη από την εμβρυακή κατάσταση όπου το έμβρυο ακούει το χτύπο της καρδιάς της μητέρας. Γι' αυτό δεν είναι τυχαίο ότι οι περισσότεροι άνθρωποι προτιμούν το μουσικό τόνο σχεδόν στους 10-100 χτύπους ανά λεπτό. Αυτός είναι ο μέσος σφυγμός του υγιούς ενήλικα ανθρώπου. Η μουσική Μπαρόκ, ο ρυθμός της οποίας αποτελείται από 60 περίπου χτύπους ανά λεπτό, μπορεί να στρέψει τη συνείδησή μας από τα κύματα του εγκεφάλου Β στην κατεύθυνση Α –διαπασών- καλυτερεύοντας τη γενική κατάσταση υγείας και την ένταση της προσοχής. Όλα αυτά όταν το κούρδισμα του ήχου είναι αυτό του Συμπαντικού κουρδίσματος του Πυθαγόρα.  Ένα ωραίο κεφάλαιο που θα αναλύσουμε στο επόμενο άρθρο μας.